ompenge.dk

Hong Kong Dollar (HKD)

Hvad er Hong Kong Dollar (HKD)?
HKD er forkortelsen for Hong Kong Dollar, den officielle valuta i Hong Kong, som er en af de mest handlede valutaer globalt. HKD bruges i både Hongkong og det tilstødende område Macau, hvis valuta, patacaen, er knyttet til Hongkong-dollaren.

NØGLEUDTAGNINGER

  • HKD er forkortelsen for Hong Kong dollar, den officielle valuta i Hong Kong.
  • HKD er en af de mest handlede valutaer globalt.
  • HKD har været knyttet til et snævert handelsbånd, som i øjeblikket ligger mellem HK$7,7500 og HK$7,7600 pr. USD.
  • HKD er den niende mest handlede valuta, og fordi den er knyttet til den amerikanske dollar med øvre og nedre grænser , udviser den ikke nogen stærke unikke korrelationer med andre valutaer.
  • Hongkong-dollaren blev først set som en særskilt valuta i 1863. Inden da var forskellige udenlandske valutaer blevet brugt og blev ved med at blive brugt selv efter HKD’s begyndelse.

Forstå HKD (Hong Kong Dollar)
Hong Kong Dollaren består af 100 cents og vises ofte med HKDen $ s refiks for at differentiere den fra andre dollar-denominerede valutaer. Hongkong er et førende globalt finanscenter, og dets økonomi anses for at være den frieste i verden.

Hongkong-dollaren blev først set som en særskilt valuta i 1863. Inden da havde forskellige udenlandske valutaer været brugt og blev ved med at blive brugt også efter HKD’s tilblivelse. Hongkong-dollaren blev forbudt af den japanske marionet-regering i 1943 og genindført i 1945 efter Anden Verdenskrig. Hongkong har nu enekontrol over udskrivningen og administrationen af sin valuta, som kontrolleres af Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

I 1972 blev HK-dollaren knyttet til den amerikanske dollar på en kurs på HK$5,65 til $1 USD. Siden da er den forblevet knyttet til dollaren, hvor HKMA justerer sin værdi fra tid til anden. Hongkong-dollaren er blevet knyttet til et snævert handelsbånd, som i øjeblikket ligger mellem HK$7,7500 og HK$7,8500 pr. USD. Hvis og når HKD rammer enten den øvre eller nedre grænse, griber HKMA, der fungerer som de facto centralbank, ind for at stabilisere valutaen.

Dette handelsbånd i forhold til USD har været på plads siden 1983, selvom de øvre og nedre grænser er blevet justeret med jævne mellemrum. HKMA har omkring 450 milliarder USD+ USD i valutareserver for at forhindre ethvert forsøg på at bryde bindingen til USD. Et bemærkelsesværdigt forsøg blev gjort af den legendariske hedgefondsforvalter George Soros i 1998. HKD er den niende mest handlede valuta, og fordi den er knyttet til den amerikanske dollar med øvre og nedre grænser, udviser den ingen stærke unikke korrelationer med andre valutaer.

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
Hong Kong Monetary Authority blev oprettet i 1993 og er øens centralbank og handler for at kontrollere inflationen og opretholde stabiliteten af Hongkong-dollaren (HKD) og banksektoren gennem dens pengepolitik.

En af HKMA’s nøgleroller er at opretholde valutastabilitet. Det forbundne valutakurssystem er designet til at stabilisere vekselkursen mellem Hong Kong dollar (HKD) og USA dollar (USD). Systemet med fast valuta søger at opretholde paritet med USD inden for et stramt interval, hvilket gør det muligt for HKD-seddeludstedende banker kun at udstede nye sedler, når de indbetaler en tilsvarende værdi af amerikanske dollars hos myndigheden.

Tip: HKMA har en af verdens største valutareserver i forhold til sin økonomi.

Tre kinesiske seddeludstedende banker – Hong Kong og Shanghai Banking Corporation Limited, Bank of China (Hong Kong) Limited og Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited – er også bemyndiget til at udstede Hongkong-dollars på betingelser fastsat af Hongkong-regeringen.

Sedler køres derefter gennem en statslig vekselfond, der holder amerikanske dollars i reserverer og registrerer alle transaktioner i de to valutaers almindelige konti. I henhold til lovene om kapitalkontrol kan en bank kun bruge HK-dollars, hvis den har en værdi svarende til amerikanske dollars på indskud.